Επικοινωνία

Γραμματεία Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανταζίδου 193, 68 200
Ορεστιάδα

Τηλ.: 2552041173

Fax:  2552041192

e-mail: asimeoni@ores.duth.gr

Τηλεφωνικός Κατάλογος Δ.Π.Θ.