29-6-2016 Ανακοίνωση επιτυχόντων Π.Μ.Σ. 2016-2017

21-6-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Λόγω αργείας στις 20-6-2016 η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα γίνονται αποδεκτές έως την 21-6-2016

16-05-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

18-3-2016 ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

11-2-2016 ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

21-1-2016 Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων Α΄ εξαμήνου του ΠΜΣ

22-10-2015 Επιλογή Εισακτέων Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία»

07-10-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

11-06-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ